Anak Anjing Sedang Menyusu Tak Sedar Ibunya Telah Pergi Meninggalkan Dunia

Suapan susu terakhir. Perginya ibu tempat bergantung hidup dan kasih sayang sementara anak membesar. Pembu nuhan dan kem4tian sang ibu sebenarnya mem4tikan semua kehidupan, nilai dan kasih sayang terhadap keluarga haiwan ini.

Adakah mereka benar-benar mengganggu, mengancam dan memudaratkan hidup kita wahai manusia???? Mengapa haiwan anjing terus dimu suhi, dije rut, diz4limi dan dibu nuh kej4m atas alasan kacau ganggu dan wabak penyakit.

Adakah kita manusia dilahirkan hanya ditugaskan untuk membu nuh jiwa mereka? Tiadakah jalan lain dan kaedah lebih bijaksana untuk sama-sama hidup harmoni sesama makhluk tuhan??

Bayangkan dalam peperangan kelak kita adalah ibu bapa yang menjadi mangsa manusia r4kus dan meninggalkan anak-anak dan cucu yang kita kasihi. Berubahlah sebelum kita terlambat.

Suapan susu terakhir. Perginya ibu tempat bergantung hidup dan kasih sayang sementara anak membesar. Pembu nuhan dan kem4tian sang ibu sebenarnya mem4tikan semua kehidupan, nilai dan kasih sayang terhadap keluarga haiwan ini.

Adakah mereka benar-benar mengganggu, menga ncam dan memudaratkan hidup kita wahai manusia???? Mengapa haiwan anjing terus dimus uhi, dije rut, diz4limi dan dibu nuh kejam atas alasan kacau ganggu dan wabak penyakit.

Adakah kita manusia dilahirkan hanya ditugaskan untuk membu nuh jiwa mereka? Tiadakah jalan lain dan kaedah lebih bijaksana untuk sama-sama hidup harmoni sesama makhluk tuhan??

Bayangkan dalam peperangan kelak kita adalah ibu bapa yang menjadi mangsa manusia ra kus dan meninggalkan anak-anak dan cucu yang kita kasihi. Berubahlah sebelum kita terlambat.

Terima kasih Aish Aza untuk foto yang bernilai.

Sumber: ANIMAL MALAYSIA

8